-ng- Dinosaur Expert Quiz: Maaari Mo Bang Pangalanan silang Lahat?

Dinosaur Expert Quiz: Maaari Mo Bang Pangalanan silang Lahat?

Simulan ang PagsusulitMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Spinosaurus aegyptiacus
 • Tyrannosaurus Rex
 • Velociraptor mongoliensis
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang sinaunang hayop na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Mosasaurus beaugei
 • Ankylosaurus magniventris
 • Ceratosaurus nasicornis
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang sinaunang hayop na ito?

 • Brachiosaurus altithorax
 • Ichthyosaurus communis
 • Iguanodon bernissartensis
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang sinaunang hayop na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Gasosaurus konstrus
 • Mosasaurus beaugei
 • Ankylosaurus magniventris
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Brachiosaurus altithorax
 • Stegosaurus ungulatus
 • Ceratosaurus nasicornis
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • mahabang diplodocus
 • Triceratops horridus
 • Gasosaurus konstrus
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Tyrannosaurus Rex
 • Velociraptor mongoliensis
 • Allosaurus fragilis
Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodMaaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Tyrannosaurus Rex
 • Ceratosaurus nasicornis
 • Velociraptor mongoliensis

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Brachiosaurus altithorax
 • mataas na brontosaurus
 • Stegosaurus stenops

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Stegosaurus stenops
 • Iguanodon bernissartensis
 • Hadrosaurus foulkii

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Allosaurus fragilis
 • Apatosaurus ajax
 • Brachiosaurus altithorax

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Dilophosaurus wetherilli
 • Allosaurus fragilis
 • Iguanodon bernissartensis

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Tyrannosaurus Rex
 • Gasosaurus konstrus
 • Allosaurus fragilis

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Ceratosaurus nasicornis
 • Therizinosaurus cheloniformis
 • Velociraptor mongoliensis

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

Susunod

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

 • Therizinosaurus cheloniformis
 • Dimetrodon limbatus
 • Dilophosaurus wetherilli

Maaari mo bang pangalanan ang dinosaur na ito?

Maling Iyong Sagot:

Tamang sagot:

SusunodDinosaur Expert Quiz: Maaari Mo Bang Pangalanan silang Lahat? Nakapuntos ako-.mula sa

Magaling na trabaho! Magaling!

Ikaw ay isang master ng dinosaur.